Wat is verdacht gedrag en wat doet u hiermee?

Omdat wij hopen dat u verdachte situaties doorgeeft aan de politie.


Wat is verdacht gedrag?
U ziet iemand bij huizen naar binnen kijken. Weglopen en weer terugkomen, een rondje om het huis maken. Een beetje raar. Misschien is het een schilder die een offerte wil maken of zou deze persoon een inbreker zijn?
Het zou heel goed kunnen dat deze persoon een inbreker is. Er zijn veel verschillende ‘typen’ inbrekers, maar veel gedrag van hen komt overeen. Dit is gedrag dat u als buurtbewoner kunt zien.
Als u dan direct de politie via 1-1-2 belt, kunnen we inbraken voorkómen.
We merken dat veel mensen verdacht gedrag zien, er een gevoel bij hebben dat er iets niet klopt, maar toch bedenken dat het wel ‘in orde zal zijn’. En dus niets doen.

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook mensen uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag.
U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw buurt. De tijden en plaatsen dat er bekende, of juist onbekende mensen langslopen. De routes die gereden en gefietst worden. Plekken waar je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat afwijkt extra op.
Wanneer u het zogenoemde ‘onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 1-1-2 bellen.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren - als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig - een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.
Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, foto's maken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken).

Wat kunt u doen?
Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken.
Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 1-1-2. U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Wat wil de politie weten?
Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model, kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een ander voorwerp bij zich heeft.
Bel dus 1-1-2. De politie komt liever een keer voor niets, dan een keer te weinig!

1-1-2 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van de voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden de politie niet, omdat zij bang waren dat het ‘toch niets was’. U hoeft niet bang te zijn dat de politie direct met sirene en zwaailicht eraan komt.
De centralist die de 1-1-2-melding aanneemt zal u vragen wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten erheen te laten gaan.

1-1-2 bellen heeft zin!
Een belangrijk deel van de (heterdaad)aanhoudingen die de politie doet, is na 1-1-2-meldingen van burgers!
Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is zoveel gunstiger dan een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (potentiële) slachtoffer van de inbraak, maar ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn.
Wees alert, alvast bedankt voor u oplettendheid!