Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieteam natuurlijk niet van de grond komen. Buurtpreventie kost u niet veel moeite en geen geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

 

Wat is het niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

 

Wat kunt u zelf doen?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u zelf kunt nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u ´s avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd is het de bedoeling van buurpreventie dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

 

Wat doet een buurtpreventieteam?
Taak  van  het  buurtpreventieteam  is  het  actief  betrekken,  informeren,  motiveren  en  mobiliseren van buurtbewoners.

  • Betrekken bij de buurt om de saamhorigheid te vergroten;
  • Informeren over buurtpreventiezaken, buurtveiligheid en –preventie en wat men als buurtbewoners zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen (zoals: niet de mobilie telefoon of laptop in de auto achterlaten of het raam open laten staan);
  • Motiveren om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat (uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zelf het beste weten wat er in hun omgeving wel en niet klopt);
  • Mobiliseren van bewoners om zaken bij de politie of bij de gemeente te melden, en wanneer er zich iets afspeelt dat verdacht is, de politie te alarmeren.


Praat er eens over
Uiteraard vraagt buurtpreventie om interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat of buurt. Vooral met diegenen die nog niet meedoen. Hoe zij erover denken en of ze eventueel deel zouden willen nemen aan het buurtpreventieteam. Verwacht van buurtpreventie (nog) geen wonderen. In Nederland is buurtpreventie voor vrijwel iedereen iets nieuws. Dat geldt overigens niet voor het buitenland. Daar is buurtpreventie op veel plaatsen een succes geworden. Dus waarom hier niet?


Meewerken aan een veiligere woonomgeving, iets voor u?
Dat kan!
Wij zijn nog op zoek naar straat- / buurtcoördinatoren die tips, problemen, voorvallen etc. binnen hun straat of buurt willen verzamelen en communiceren met de Buurtpreventie werkgroep.

Interesse? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.