De werkgroep Buurtpreventie Den Hout heeft als doelstelling om de veiligheid en leefbaarheid binnen Den Hout te verhogen. Door middel van acties, korte communicatiekanalen en nauwe samenwerking tussen politie, gemeente en de dorpsbewoners willen wij het volgende bereiken:

  • Inwoners van Den Hout bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied preventieve veiligheidsmaatregelen.
  • Verminderen van het aantal inbraken in woningen en bedrijven.
  • Voorkomen en/of verminderen van andere criminele activiteiten, overlast en vandalisme.


Deze doelstelling willen wij onder andere op de volgende manieren bereiken:

  • Voorlichting (laten) geven over preventieve maatregelen die mensen zelf kunnen treffen.
  • Het organiseren van korte communicatiekanalen d.m.v. buurt- of straatcoördinatoren richting officiële instanties.
  • Indien nodig: tips en informatie van politie zo snel mogelijk onder de dorpsbewoners verspreiden.
  • Regelmatig overleg plegen met politie en/of gemeente over bepaalde gebeurtenissen.